Hét kennis- & expertisecentrum voor vrouwenzorg
Ma -Vr: 8.00 - 20.00
Za: 9.00 - 16.00

Dobutamine Frequentie Echo (DFE)

Om het hart bij vrouwen goed te kunnen onderzoeken, is een fietstest (inspanningstest) veelal onvoldoende om met meer zekerheid zuurstofgebrek, door bijvoorbeeld een vernauwing van de grote en/of kleine bloedvaten van het hart, te kunnen uitsluiten. Een aanvullend Dobutamine (hart)Frequentie Echo (DFE) onderzoek geeft dan meer duidelijkheid om een goede diagnose te kunnen stellen.

Aanvullend hartonderzoek

In sommige gevallen kan de vrouwelijke cardioloog bij SHE Health Clinics het nodig achten om een aanvullend onderzoek te doen om zuurstoftekort in het hart, bijvoorbeeld door een vernauwing in de kransslagaderen, uit te sluiten. Hiervoor kan bijvoorbeeld een inspanningstest (fietstest) worden verricht. Bij de meeste vrouwen is de fietstest echter niet betrouwbaar genoeg en geeft deze harttest te weinig accurate informatie over de conditie van de bloedvaten van het hart. Bovendien zijn er veel patiënten die om welke reden dan ook geen adequate inspanning kunnen leveren, waardoor er vaak geen duidelijke uitspraak mogelijk is. In dit geval kan de cardioloog besluiten een Dobutamine Frequentie Echo (DFE) te verrichten. Dit onderzoek is namelijk betrouwbaarder dan een fietstest en geeft meer informatie over de eventuele aanwezigheid van vernauwingen in de grote en kleine bloedvaten van het hart.

Tijdens dit onderzoek laten wij met speciale medicatie het hart, terwijl je rustig op de onderzoekstafel ligt, sneller kloppen. Hierdoor gaat jouw hartspier meer zuurstof gebruiken (zoals dat ook het geval is bij inspanning zoals lopen of fietsen). Een DFE wordt daarom ook wel een stress-echo genoemd om aan te duiden dat het hart onder ‘stress’ moet gaan presteren. Als de bloedvaten van het hart vernauwd zijn, dan ontstaat er zuurstoftekort tijdens hogere hartfrequenties, met als gevolg daarvan een verminderd samentrekken van een deel van de hartspier. Dit kunnen wij met dit hartecho onderzoek meten.

Aanvullende info
Voorbereiding op DFE-onderzoek

Om het DFE-onderzoek bij SHE Health Clinics goed en betrouwbaar uit te voeren, dien je bepaalde geneesmiddelen (zoals bijvoorbeeld Metoprolol) 48 uur van te voren niet meer in te nemen. Jouw cardioloog heeft dit op het intakeconsult met je besproken en je kunt dit nalezen in de informatie die je van de cardioloog hebt meegekregen of die je per e-mail is toegestuurd. 

Op de dag van het onderzoek mag je een licht ontbijt nemen. Omdat je aansluitend op het onderzoek gedurende enkele uren geobserveerd wordt in onze vrouwenkliniek, raden wij je aan jouw tablet, notebook of een boek mee te nemen om de wachttijd door te komen. Tevens raden wij je aan om voor aanvang van het onderzoek naar het toilet te gaan om toiletdrang tijdens het onderzoek te voorkomen. Hiervoor kun je desgewenst van de toiletten in onze kliniek gebruik maken.

Laag risico op een complicatie

De Dobutamine Frequentie Echo (DFE) is een veilig onderzoek en het onderzoek lijkt op een normale echo waarbij lichamelijke inspanning (met daarbij hartfrequentie-stijging) wordt nagebootst door middel van medicijnen via een infuus. Het onderzoek is een goed alternatief voor een fietstest, inspanningstest of loopband-test. Een negatieve testuitslag geeft een hoge mate van zekerheid over de afwezigheid van zuurstoftekort in het hart, met een zeer laag risico op complicaties en geen stralingsbelasting (röntgen). Vergeleken met andere beeldvormende onderzoeken heeft een DFE nog als bijkomend voordeel dat er geen gespecialiseerde radioactieve stoffen nodig zijn.

Het DFE onderzoek

Voor aanvang van het DFE onderzoek wordt er een infuus in jouw arm ingebracht voor de toediening van medicatie zoals dobutamine en – indien nodig – een contrastmiddel voor een betere beeldkwaliteit. Bij allergie voor contrastproducten, zal dit contrastmiddel niet worden toegediend. Voor dit onderzoek is een verdoving of ‘narcose’ niet nodig, je bent, net zoals bij een gewoon echografie-onderzoek, normaal aanspreekbaar. Bij SHE Health Clinics wordt het onderzoek door de vrouwelijke cardioloog zelf of door een vrouwelijke hartfunctielaborant (in aanwezigheid van de cardioloog) gedaan. Tijdens het DFE-onderzoek wordt er regelmatig een ECG (hartfilmpje) gemaakt en wordt jouw bloeddruk gemeten.

De medicijnen worden in oplopende snelheid via het infuus aan je toegediend om de maximale hartslagversnelling te bereiken. Het toegediende dobutamine middel geeft je het gevoel dat je je inspant (terwijl je rustig op een onderzoeksbank ligt). Tijdens toediening van Dobutamine kun je soms een lichte druk op de borst of een wat onrustig hartritme voelen. Het is belangrijk dat je jouw klachten direct meldt aan het aanwezige personeel.

Tijdens toediening van de medicatie zullen er echo-opnames worden gemaakt zoals je dat gewend bent tijdens een normale echo. Na het bereiken van de maximale hartslag (deze wordt van te voren berekend) wordt de laatste echo-opname gemaakt en de medicatietoediening gestopt. Vaak wordt aan het einde van het onderzoek wordt een bètablokker toegediend om jouw hartslag weer rustiger te krijgen.

Na het DFE-onderzoek

Vanwege de nazorg bij dit hartonderzoek wordt je kortdurend geobserveerd en bewaakt na het onderzoek. Tijdens deze observatieperiode wordt jouw hartritme bewaakt en worden jouw ECG en bloeddruk gecontroleerd. Indien de controles goed zijn, mag je weer naar huis. Alles bij elkaar zul je in totaal ongeveer twee uur bij ons op de dagbehandeling verblijven. De uitslag van het onderzoek wordt direct met je besproken door de cardioloog die het onderzoek bij je heeft gedaan. Het kan ook zijn dat jouw eigen cardioloog met je heeft afgesproken om de uitslag zelf met je te bespreken tijdens een volgend polikliniekbezoek of je te zullen bellen bij afwijkingen.

Contra-indicaties

Indien je zwanger bent of borstvoeding geeft, mag je dit onderzoek niet ondergaan en het is dus belangrijk om dit vooraf aan ons te melden.

Korte wachttijden

Bij SHE Health Clinics hebben we korte wachttijden, dus kun je bij ons meestal snel geholpen worden door onze ervaren vrouwelijke zorgprofessionals.

Vergoeding door verzekering

De meeste hartonderzoeken bij SHE Health Clinics vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat cardiologie door jouw zorgverzekeraar wordt vergoed als je een verwijzing van jouw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met je eigen risico.

SHE Health Clinics: alle medische- en paramedische vrouwenzorg op één locatie

Door onze ervaring in het leveren van efficiënte vrouwenzorg, hanteren wij beperkte diagnostiek in korte tijd en een gering aantal polikliniek bezoeken; oftewel een korte en efficiënte zorgcyclus waarbij de vrouwelijke patiënt centraal staat. Vanwege onze onafhankelijkheid en snel diagnostiek, kunnen onnodige opnames en verdere klinische behandelingen worden voorkomen.
Om nog meer reductie in zorgkosten te bereiken hanteren wij een combinatie van multidisciplinaire zorg en complementaire zorg. Dat resulteert in de beste zorg voor vrouwen met een kortere zorgcyclus, waardoor tijd en kosten worden bespaard de patiënt, doorverwijzende arts en de zorgverzekeraar.

Meer weten over ons brede zorgaanbod voor vrouwen of wil je weten wat wij als vrouwenkliniek voor je kunnen betekenen? SHE Health Clinics helpt je graag verder! Wij zijn een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) met verzekerde- en onverzekerde medische zorg voor onder andere: preventie, leefstijl, preventieve medische onderzoeken, gynaecologie, seksuologie, menopauze, overgangsklachten, bekkenbodemklachten, borstonderzoek, urologie, dermatologie, cardiologie, chirurgie, neurologie, psychologie, radiologie, interne geneeskunde, pijnklachten, stress, burn-out, slaapproblemen, vermoeidheid, overgewicht, revalidatie en cosmetiek. Veruit de meeste onderzoeken en behandelingen vallen onder verzekerde zorg, welke vergoed wordt vanuit het basispakket. 

Je kunt ons bereiken op 085-2019275 of gebruik maken van ons contactformulier.