Dé focuskliniek voor vrouwenzorg

Schrijf je in voor de wachtlijst
Opening: Q3 2024

Clinical Trial Research services (CRO)

Op basis van onze leidende positie in de markt voor vrouwenzorg, bieden wij met onze zusteronderneming FemTrials clinical trial research services als Contract Research Organisatie (CRO). 

Onze meest voorname CRO services zijn:

  • Patient recruitment (lead generation)
  • Triage en pre-diagnostiek (via telehealth)
  • Interventieonderzoek (niet met geneesmiddelen)
  • Diagnostisch onderzoek
  • Radiologisch onderzoek
  • Medisch specialistisch onderzoek.

Patient recruitment

Als hét kennis- & expertisecentrum voor vrouwenzorg en dankzij het goede bereik van onze eigen SHE Health Clinics website (1.150 actieve pagina’s) en onze FemTrials website, in combinatie met onze opgebouwde patiëntenpopulatie en beveiligde databases, hebben wij een goed en gericht bereik tot specifieke vrouwelijke doelgroepen in Nederland en België. Zodoende kunnen wij effectief patiënten en deelnemers werven voor nieuwe klinische-, wetenschappelijke- en/of medische onderzoeken die zich op een bepaalde vrouwelijke populatie richten.

Triage en pre-diagnose

Vaak maakt triage en/of pre-diagnose deel uit van het wervings- en selectieproces voor aanvang van een clinical trial of wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor kunnen we gebruik maken van onze eigen gecertificeerde artsen en medisch specialisten.

Medisch onderzoek

Als onderdeel van een geneesmiddelenonderzoek of een medisch-wetenschappelijk onderzoek, worden wij vaak gevraagd om een medisch onderzoek uit te voeren. Veelal gaat dit om een diagnostisch onderzoek en/of een medisch specialistisch onderzoek. 

Klinisch onderzoek

Klinisch onderzoek met geneesmiddelen is noodzakelijk om nieuwe of betere geneesmiddelen te ontwikkelen, om te onderzoeken of geregistreerde geneesmiddelen ook bij andere indicaties kunnen worden toegepast of in een andere toedieningsvorm. Klinisch onderzoek zonder geneesmiddelen richt zich meestal op het ontwikkelen en testen van nieuwe diagnostiek, nieuwe medische technologie of nieuwe behandelmethodieken.

Als CRO worden SHE Health Clinics en FemTrials steeds vaker betrokken bij klinisch onderzoek. Steeds meer op vrouwen gerichte onderzoeken worden in opdracht van de sponsor gedeeltelijk of zelfs geheel georganiseerd door SHE Health Clinics. Vooral op het gebied van vrouwenzorg (women’s health) bieden wij de juiste kennis, expertise en een groot bereik binnen de vrouwelijke populatie in Nederland en België.

Klinisch geneesmiddelenonderzoek wordt traditioneel ingedeeld in vier fasen die achtereenvolgens worden doorlopen, doch elkaar vaak ook overlappen:

  1. Fase-1-onderzoek wordt uitgevoerd met een klein aantal gezonde vrijwilligers (20-80 personen) om de veiligheid en kinetiek van het geneesmiddel vast te stellen. Bepaalde Fase-1-onderzoeken, zoals onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes, Parkinson of kanker, worden met patiënten uitgevoerd.
  2. In Fase-2-onderzoek wordt voornamelijk de effectiviteit en dosering van het geneesmiddel bij een kleine groep patiënten onderzocht. Deze onderzoeksfase duurt doorgaans twee jaar en betreft veelal circa 100 tot 500 patiënten. 
  3. In Fase-3-onderzoek wordt het geneesmiddel in grotere groepen patiënten onderzocht. Hier doen enkele honderden tot duizenden patiënten aan mee. Hierbij wordt de effectiviteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen vergeleken met reeds geregistreerde geneesmiddelen en met een placebo (niet-werkzame stof). Indien deze fase succesvol is afgesloten kan het geneesmiddel ter registratie worden aangeboden.
  4. Fase-4-onderzoek vindt plaats nadat het geneesmiddel is geregistreerd en in de handel gebracht. Hierbij worden grote groepen patiënten gevolgd tijdens het gebruik van het geneesmiddel in de praktijk om te onderzoeken of het geneesmiddel niet eerder opgemerkte bijwerkingen geeft.

SHE Health Clinics en FemTrials richten zich op klinisch onderzoek (clinical trial research) ondersteuning voor Fase-2, Fase-3 en Fase-4 onderzoeken. En we richten ons op wetenschappelijke medische onderzoeken en studies.

Daarnaast wordt door SHE Health Clinics ook eigen (wetenschappelijk) onderzoek opgezet en uitgevoerd. Soms in samenwerking met de SHE Health Foundation (NGO). Naast het onderzoek binnen de onderzoekslijnen, wordt er onderzoek gedaan dat relevant is voor het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden, technologie, diagnostiek, medische behandelingen, producten en diensten voor vrouwen (echter niet op het gebied van geneesmiddelen).

Meer informatie of afspraak maken?

Wilt u meer weten over onze B2B clinical trial research services voor farmaceuten, biotechnologie, medtech, universiteiten, femtech en healthtech bedrijven? Maak dan een afspraak met onze Account Manager. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via 085-2019275 of via ons contactformulier