Dé focuskliniek voor vrouwenzorg

Schrijf je in voor de wachtlijst
Opening: Q3 2024

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit

Als vrouwenkliniek zijn we trots op de kwaliteit van onze dienstverlening in het leveren van de allerbeste vrouwenzorg en hechten veel waarde aan het continu verbeteren hiervan. Wij werken met ervaren BIG-geregistreerde medisch specialisten en overige zorgprofessionals, die zijn opgeleid en getraind in vrouwenzorg. Hierbij volgen onze zorgprofessionals alle richtlijnen van de diverse medische specialismen en vakgroepen. 

Veiligheid

In onze SHE Health Clinics vrouwenkliniek houden we ons strikt aan alle veiligheids- en hygiëne richtlijnen. Op iedere verdieping hebben we meerdere wacht- en tussenruimtes, twee trapportalen, lift en één bepaalde looprichting; waardoor onze gasten, patiënten en onze zorgprofessionals een veilige afstand van elkaar kunnen bewaren.

Hoofddoel

Ons hoofddoel is de levenskwaliteit van vrouwen te verbeteren en vroegtijdige overlijdens te voorkomen. Vandaar dat wij een breed volledig op vrouwen gericht zorgaanbod aanbieden, waarin alle relevante preventie, onderzoeken, behandelingen en nazorg is opgenomen als one-stop service.

BIG-registratie

De bij SHE Health Clinics werkzame artsen, specialisten, verpleegkundigen en therapeuten zijn ingeschreven in het zogenaamde BIG-register. Dit register hoort bij de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg. Deze wet stelt regels aan de beroepsuitoefening, bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van artsen.

Overige wetgeving

Bij SHE Health Clinics houden wij ons alle voor ons relevante wet- en regelgeving. Daarbij volgen we de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt een aantal rechten en plichten van de patiënt en de behandelend arts. Het recht op informatie over de behandeling is een van de meest belangrijke rechten die in deze wet zijn geregeld. De arts is verplicht je te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding.

ZKN richtlijnen

Ons zelfstandig behandelcentrum (ZBC) werkt volgens de richtlijnen van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Cliëntervaringen

Wij vinden het belangrijk om te weten of jij, onze cliënt, ook tevreden bent over onze kwaliteit van zorg. Daarom vragen wij na afloop van jouw behandeling of je deel wilt nemen aan ons cliënttevredenheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek helpen ons bij de continue verbetering van de dienstverlening.

Wetenschap en innovatie

Wij toetsen onze werkwijze voortdurend aan de meest recente inzichten binnen de diverse medische- en paramedische vakgebieden waarmee wij werken. Hiervoor werken wij samen met diverse universiteiten, ziekenhuizen en technologiepartners in binnen- en buitenland. We zijn continu bezig met vernieuwing van ons aanbod en zijn trendsetter in verbetering van de vrouwenzorg in Nederland.

Voordelen SHE Health Clinics

Voor de andere unieke voordelen die wij je kunnen bieden, zie het Waarom SHE Health Clinics overzicht.

Meer informatie of afspraak maken?

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan a.j.b. rechtstreeks contact met ons op via 085-2019275 of via ons contactformulier

SHE Health Clinics: alle medische- en paramedische vrouwenzorg op één locatie

Door onze ervaring in het leveren van efficiënte vrouwenzorg, hanteren wij beperkte diagnostiek in korte tijd en een gering aantal polikliniek bezoeken; oftewel een korte en efficiënte zorgcyclus waarbij de vrouwelijke patiënt centraal staat. Vanwege onze onafhankelijkheid en snel diagnostiek, kunnen onnodige opnames en verdere klinische behandelingen worden voorkomen.
Om nog meer reductie in zorgkosten te bereiken hanteren wij een combinatie van multidisciplinaire zorg en complementaire zorg. Dat resulteert in de beste zorg voor vrouwen met een kortere zorgcyclus, waardoor tijd en kosten worden bespaart voor de patiënt, doorverwijzende arts en de zorgverzekeraar.

Meer weten over ons brede zorgaanbod voor vrouwen of wil je weten wat wij als vrouwenkliniek voor je kunnen betekenen? SHE Health Clinics helpt je graag verder! Wij zijn een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) met verzekerde- en onverzekerde medische zorg voor onder andere: preventie, leefstijl, preventieve medische onderzoeken, gynaecologie, seksuologie, menopauze, overgangsklachten, bekkenbodem, borstonderzoek, urologie, dermatologie, cardiologie, chirurgie, neurologie, psychologie, radiologie, interne geneeskunde, pijnklachten, stress, burn-out, slaapproblemen, vermoeidheid, overgewicht, revalidatie en cosmetiek. Veruit de meeste onderzoeken en behandelingen vallen onder verzekerde zorg, welke vergoed wordt vanuit het basispakket. 

Je kunt ons bereiken op 085-2019275 of gebruik maken van ons contactformulier