Dé focuskliniek voor vrouwenzorg

Schrijf je in voor de wachtlijst
Opening: Q1 2024

Privacyverklaring

SHE Health Clinics

SHE Health Clinics Utrecht B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.she.health

info[@]she.health

+31.852019275

Gegevensverwerking

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze SHE Health Clinics diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij doorgaans verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Gewicht en lengte
 • BSN nummer
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens van jouw huisarts
 • Gegevens van jouw zorgverzekering en polisnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Jouw IP-adres (ook een persoonsgegeven) hebben wij vanzelfsprekend niet nodig voor jouw medische onderzoek of -behandeling en slaan wij dan ook niet op in de database.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SHE Health Clinics verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Medische gegevens over jouw klachten en jouw gezondheid.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SHE Health Clinics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze medische zorg optimaal aan jou te kunnen verlenen.
 • Deze zorg verlenen we aan jou in het kader van de Wet op de geneeskundige behandeling, dat is de overeenkomst tussen jou en onze medisch specialist(en), artsen, therapeuten en verpleegkundigen.
Geautomatiseerde besluitvorming

SHE Health Clinics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SHE Health Clinics) tussen zit of bij betrokken is. SHE Health Clinics gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
 • ICT-systemen
 • Ingevulde formulieren op de website www.she.health
 • Ingevulde formulieren op onze mobile app en/of telehealth platform.

De informatie die je ons verstrekt is louter bedoeld voor de arts, medisch specialist of therapeut die jou onderzoekt, preventie verstrekt of met jou de behandeling bespreekt en kan besproken worden in ons team om de zorg te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SHE Health Clinics bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • WordPress CMS om gebruikers te registreren die extra toegangsrechten hebben op onze website: zolang ze werkzaam zijn voor SHE Health Clinics.
 • Google Analytics, uitsluitend om het bezoekersgedrag op onze website te analyseren. Het opslaan van IP-adressen bij Google is geblokkeerd. Gegevens worden in Google Analytics maximaal 14 maanden bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden

SHE Health Clinics verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze behandelovereenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SHE Health Clinics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SHE Health Clinics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of naar een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar ons te sturen via email of via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij ter ID verificatie een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart en daarmee onleesbaar. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch veelal binnen vier weken, op jouw verzoek.

SHE Health Clinics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om – indien aantoonbaar nodig geacht – een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen en tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons medisch secretariaat.

SHE Health Clinics heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL): wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Communicatie met onze website is versleuteld (SSL en HTTPS).
 • Medewerkers die kunnen inloggen op de website en jouw persoonsgegevens kunnen inzien, loggen in met uitgebreide veiligheidsmaatregelen, zoals two-factor-authenticatie en uitgebreid wachtwoord-management.
 • Beheer van de website gaat over versleutelde verbindingen (S-FTP en SSH).
 • Deze website is beschermd tegen hackers, d.m.v. een correct geconfigureerde firewall en logging.
 • De software-versies van alle onderdelen van de website wordt geautomatiseerd actueel gehouden en er worden regelmatig backups gemaakt (iedere 24 uur).
 • Het beheer van deze website vindt plaats volgens een strikte beheerrichtlijn.
Koppelingen naar websites die niet van SHE Health Clinics zijn

Deze website bevat diverse links naar andere (externe) webpagina’s van derde partijen. Als je deze links volgt, verlaat je de website van SHE Health Clinics. Vervolgens heeft SHE Health Clinics geen zeggenschap over de privacymaatregelen van deze derde partijen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van SHE Health Clinics. De persoonsgegevens die jij verstrekt aan derden, vallen niet onder het privacy beleid van SHE Health Clinics. We raden je daarom aan het privacy beleid van andere bedrijven en websites te lezen voordat jij jouw persoonsgegevens aan hen verstrekt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Europese Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GDPR in het Engels) door ons gevolgd. De AVG helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wetgeving. Op grond van de AVG dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden. Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe website bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, echter zonder het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze SHE Health Clinics website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te verstrekken. Hiermee kunnen wij de inrichting van de website beter afstemmen op de wensen van de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op.

LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook

Op onze website kunnen knoppen opgenomen zijn om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, zoals LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok en Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok en/of Facebook. Deze code plaatst meestal ook een cookie (zie bovenstaand).