Hét kennis- & expertisecentrum voor vrouwenzorg
Ma -Vr: 8.00 - 20.00
Za: 9.00 - 16.00

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • De site: alle paginas getoond op de SHE Health Clinics website met de volgende URL: https://she.health
 • De uitgever: de bevoegde uitgever van de website: SHE Health Clinics Utrecht B.V.
 • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • Gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
 • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij SHE Health Clinics, bij haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder, maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van SHE Health Clinics. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s die getoond worden op de site geregistreerde en niet geregistreerde merken van SHE Health Clinics.

Opmerkingen, vragen en suggesties

SHE Health Clinics wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie. Door SHE Health Clinics materiaal te sturen via deze site geeft u aan SHE Health Clinics het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan SHE Health Clinics ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. SHE Health Clinics heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. SHE Health Clinics houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar ter verdere verbetering van onze website. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Informatie disclaimer
 • De informatie op deze website is samengesteld door de zorgprofessionals en medewerkers van SHE Health Clinics, tenzij anders aangegeven. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijnen van nationale en internationale medische, gynaecologische, cardiologische, radiologische, dermatologische en seksuologische instanties, vakgroepen en verenigingen.  
 • De op deze website getoonde informatie wordt door de uitgever met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
 • Deze website is bedoeld om een zo breed mogelijk publiek zo goed mogelijk voor te lichten over vrouwenzorg  en aandoeningen en behandelingen voor vrouwen.
 • Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De geboden informatie kan echter niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie.
 • De uitgever verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door de uitgever worden aangeboden.
 • Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
 • De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.
 • De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de uitgever opgenomen inhoud, informatie en tarieven.
 • Hoewel de uitgever alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de uitgever niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
 • Verwijzingen naar sites die niet door de uitgever worden onderhouden zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen.
 • Hoewel de uitgever uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
 • Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de uitgever worden onderhouden wordt afgewezen.
 • De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van SHE Health Clinics, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak.
 • In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.
 • Niets van deze site mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Voor aanvullende informatie,  zie onze privacyverklaring

Copyright SHE Health Clinics Utrecht B.V., © 2022, alle rechten voorbehouden.