Hét kennis- & expertisecentrum voor vrouwenzorg
Ma -Vr: 8.00 - 20.00
Za: 9.00 - 16.00

Visie & Missie

Vrouwen en mannen verschillen zowel anatomisch, hormonaal als gedragsmatig van elkaar, maar de hedendaagse geneeskunde is nog onvoldoende vrouwspecifiek. En er is nog steeds een zeer grote kennisachterstand. Vrouwen worden daardoor vaak van het kastje naar de muur gestuurd, er worden veel verkeerde diagnoses gesteld en ze voelen zich veelal niet serieus genomen met alle extra gezondheidsrisico’s die deze problemen met zich meebrengen. Dit resulteert veelal in:

  1. Langere zorgcyclus
  2. Hogere zorglasten
  3. Hoger ziekteverzuim
  4. Vroegtijdig overlijden.

Om deze tekortkomingen en problemen op structurele wijze op te lossen, hebben wij een visie en missie ontwikkeld die resulteert in de beste, snelste en meest efficiënte persoonlijke zorg voor vrouwen. 

Hoe wij werken
Visie

Bij SHE Health Clinics werken medisch specialisten, artsen, paramedici en andere zorgprofessionals op basis van integrale geneeskunde samen aan het leveren van multidisciplinaire en complementaire zorg voor vrouwen. Bij het verlenen van zorg worden zij ondersteund door gespecialiseerde leefstijlverpleegkundigen. De behoefte van de patiënt vormen het uitgangspunt en samenwerking met individuele patiënten is essentieel. De nieuwe definitie van gezondheid wordt nageleefd:

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” (Machteld Huber).

Deze brede interpretatie van gezondheid wordt Positieve Gezondheid genoemd. Deze kent zes hoofddimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, spirituele dimensie, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. De behandelaars van SHE Health Clinics stellen zich op als coach of adviseur. Ze handelen vanuit compassie en medemenselijkheid, met een koel hoofd en een warm hart. (Lombarts).

Missie

SHE Health Clinics is binnen Nederland het enige zelfstandige behandelcentra waar een dergelijke complementaire benadering vanaf het begin word nageleefd in combinatie met een multidisciplinaire aanpak voor vrouwenzorg. Zo steven wij naar excellence in vrouwenzorg!

Wij hanteren een nieuwe gezondheidszorg aanpak die zich bij vrouwen primair en multidisciplinair richt op het voorkomen van ziekten in plaats van op genezen alleen. Zowel nationaal als internationaal wordt deze nieuwe visie voor vrouwspecifieke geneeskunde bepleit, waarbij het alle medische specialismen overstijgt. Zodoende zorgt SHE Health Clinics als eerste voor een kortere weg naar betere zorg voor alle vrouwen in alle levensfasen! Met nieuwe technologie en programma’s gericht op preventie, diagnose, behandeling, nazorg én revalidatie van vrouwen, is ons medische team in staat om meer vrouwen met een uitgekiend behandelingsprotocol te behandelen.

Onze multidisciplinaire aanpak en complementaire vrouwenzorg resulteren in een kwalitatief betere, snellere en kortere zorgcyclus: resulterend in forse besparing van tijd en kosten voor patiënten, artsen en zorgverzekeraars.

Complementaire focus

Tijdens de consulten bij SHE Health Clinics is er aandacht voor de hele mens en de lichamelijke, psychische, emotionele, sociale en (epi)genetische aspecten van klachten. SHE Health Clinics streeft zo naar verbetering en verbreding van medische zorg. Patiënten worden bekrachtigd in het zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun gezondheid door het aanpassen van voeding, leefstijl en omgang met stress. Zij worden gestimuleerd om zelf regie te nemen over een aanpak die moet leiden tot het oplossen en voorkomen van chronische gezondheidsklachten. Volgens deze werkwijze staat de vrouwelijke patiënt werkelijk centraal. Een dergelijke integrale c.q. complementaire benadering van gezondheid van iedere unieke patiënt goed sluit aan bij de visie op de Medisch Specialist 2025 van de Federatie Medisch Specialisten (maart 2017).

Deze vorm van gezondheidszorg wordt ook wel integrale geneeskunde of functionele geneeskunde genoemd.

Definitie van integrale geneeskunde

Integrale geneeskunde richt zich op de onderliggende oorzaken van ziekte, waarbij gebruik wordt gemaakt van een systeemgeoriënteerde aanpak. De patiënt en arts zijn elkaars partner bij het bepalen van de meest geschikte therapie (shared decision making). Het wordt wel gezien als een evolutie in de uitvoering van de geneeskunde en richt zich op de behoeften van de 21ste eeuw. Daarbij is de focus van de medische praktijk verschoven van de op ziekte gerichte traditionele geneeskunde naar een meer patiëntgerichte benadering.

Integrale geneeskunde richt zich op de persoon als geheel en niet op een geïsoleerde verzameling van symptomen. Er wordt niet meer alleen naar de foto gekeken, maar naar de film. Zorgprofessionals nemen de tijd voor patiënten, luisteren naar hun (ziekte)geschiedenis en hebben oog voor de context van ziekte: de interactie tussen genetische kenmerken, omgeving en leefstijlfactoren die de gezondheid op lange termijn kunnen beïnvloeden en die aan de basis staan van chronische ziekten. Op deze manier ondersteund integrale geneeskunde de unieke kenmerken van gezondheid en vitaliteit van elk individu.

SHE Health Clinics: alle medische- en paramedische vrouwenzorg op één locatie

Door onze ervaring in het leveren van efficiënte vrouwenzorg, hanteren wij beperkte diagnostiek in korte tijd en een gering aantal polikliniek bezoeken; oftewel een korte en efficiënte zorgcyclus waarbij de vrouwelijke patiënt centraal staat. Vanwege onze onafhankelijkheid en snel diagnostiek, kunnen onnodige opnames en verdere klinische behandelingen worden voorkomen.
Om nog meer reductie in zorgkosten te bereiken hanteren wij een combinatie van multidisciplinaire zorg en complementaire zorg. Dat resulteert in de beste zorg voor vrouwen met een kortere zorgcyclus, waardoor tijd en kosten worden bespaart voor de patiënt, doorverwijzende arts en de zorgverzekeraar.

Meer weten over ons brede zorgaanbod voor vrouwen of wil je weten wat wij als vrouwenkliniek voor je kunnen betekenen? SHE Health Clinics helpt je graag verder! Wij zijn een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) met verzekerde- en onverzekerde medische zorg voor onder andere: preventie, leefstijl, preventieve medische onderzoeken, gynaecologie, seksuologie, menopauze, overgangsklachten, bekkenbodem, borstonderzoek, urologie, dermatologie, cardiologie, chirurgie, neurologie, psychologie, radiologie, interne geneeskunde, pijnklachten, stress, burn-out, slaapproblemen, vermoeidheid, overgewicht, revalidatie en cosmetiek. Veruit de meeste onderzoeken en behandelingen vallen onder verzekerde zorg, welke vergoed wordt vanuit het basispakket. 

Je kunt ons bereiken op 085-2019275 of gebruik maken van ons contactformulier.

Neem contact met mij op