Dé focuskliniek voor vrouwenzorg

Schrijf je in voor de wachtlijst
Opening: Q1 2024

Vergoeding en tarieven SHE Health Clinics

Verzekerde zorg

SHE Health Clinics biedt reguliere, specialistische medische zorg en is een door de overheid erkend zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Onze medisch specialistische zorg wordt vergoed door jouw zorgverzekering als je door jouw huisarts of een medisch specialist bent doorverwezen. Onze medische zorg valt bijna altijd onder de basisverzekering en is dus verzekerde zorg. Wees je er wel van bewust dat ook als een medisch onderzoek of behandeling onder de dekking van de zorgverzekering valt, het eigen risico nog altijd in rekening kan worden gebracht door jouw zorgverzekeraar.

De enige eis die de zorgverzekeraar stelt voor vergoeding van verzekerde zorg is dat we een verwijsbrief ontvangen van jouw (huis)arts of specialist. Bij interne verwijzingen van medisch specialist naar medisch specialist, is dit niet van toepassing.

Sommige behandelingen vergoedt jouw verzekeraar alleen wanneer je aanvullend verzekerd bent. Vraag voor jouw medisch onderzoek of behandeling na bij jouw zorgverzekeraar of je wel of niet aanvullend verzekerd bent voor het te vergoeden medische consult.

We leveren ook onverzekerde aanvullende zorg, die je zelf moet betalen omdat deze zorg niet door jouw verzekeraar wordt vergoed.

Wat vergoedt jouw zorgverzekeraar?

Op Independer.nl vindt je een overzicht van medische onderzoeken en -behandelingen en op welke manier de verschillende zorgverzekeraars deze vergoeden.

Ongecontracteerde verzekerde zorg

SHE Health Clinics heeft geen vaste contracten met zorgverzekeraars. In de praktijk betekent dit, dat je de nota zelf ontvangt en in eerste instantie zelf moet betalen. Hoeveel je terugkrijgt hangt af van jouw zorgverzekeraar en van jouw polis. Voor het bedrag dat overblijft na vergoeding door jouw verzekeraar kun je bij ons coulance aanvragen.

Ben ik voordeliger uit bij SHE Health Clinics?
Zeker weten! Jouw behandeling uitgevoerd door SHE Health Clinics is veel voordeliger in vergelijking met het ziekenhuis. Ziekenhuistarieven liggen gemiddeld 20% tot 25% hoger in vergelijking met een zelfstandige kliniek (ZBC) zoals SHE Health Clinics. Omdat SHE Health Clinics zonder contract werkt vergoed de zorgverzekeraar gemiddeld 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Het bedrag dat jij vergoed krijgt op basis van jouw zorgverzekering is het tarief dat je aan ons vergoed.
Eigen risico

Houdt er wel rekening mee dat je altijd (jaarlijks) jouw eigen risico moet betalen. De overheid stelt elk jaar een wettelijk minimum voor het eigen risico voor de vergoeding van de basisverzekering vast. In 2023 en 2024 is dit 385 Euro. Dit gedeelte van de rekening betaal je zelf, mits je jouw eigen risico dit jaar nog niet hebt voldaan. Indien je hebt gekozen voor een hoger eigen risico, dan betaal je dit hogere tarief zelf. 

Het betalen van eigen risico geldt ook als je specialistische zorg in een ziekenhuis krijgt. Je kunt de vergoeding die jouw zorgverzekeraar aan je uitbetaalt en de hoogte van (het openstaande deel) van jouw eigen risico bij jouw verzekeraar opvragen.

Soms kan het eigen risico van een ander jaar dan het jaar waarin je zorg hebt ontvangen aangesproken worden. Meer informatie over eigen risico bij een doorlopende behandeling vindt je HIER.

Onverzekerde zorg

Bij SHE Health Clinics bieden wij ook een zorgaanbod met aanvullende onverzekerde zorg. Bijvoorbeeld als je geen (Nederlandse) zorgverzekering hebt, als je zonder verwijzing een afspraak wilt maken, voor preventieve zorg, voor preventieve medische onderzoeken of voor consults/behandelingen die niet door een verzekeraar worden vergoed. Indien er geen medische reden is voor een medisch consult (onderzoek en/of behandeling), zal jouw zorgverzekeraar het consult of de behandeling niet vergoeden en valt een afspraak onder de onverzekerde zorg. Je betaalt de behandeling dan zelf.

Zorgnota declareren

Zorgkosten voor medisch specialistische zorg worden in Nederland geregistreerd en gedeclareerd door middel van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Vanaf jouw eerste afspraak wordt alle zorg die je gebruikt bijgehouden. De Nederlandse overheid heeft bepaald dat er een beperkt aantal DBC’s zijn, waardoor er wordt gewerkt met gemiddelde prijzen. Of je slechts enkele onderdelen of meer dan een gemiddeld aantal onderdelen van deze DBC hebt gehad, maakt voor de prijs niets uit. Die blijft gelijk.

Voor een animatiefilm van de NZA over het betalen van ziekenhuiszorg klik je HIER

Hoe komt een zorgnota voor verzekerde zorg tot stand?

Wie naar het SHE Health Clinics zelfstandige behandelcentrum (ZBC) gaat, krijgt de beste persoonlijke zorg: van een patiëntgericht onderzoek door onze vrouwelijke gynaecoloog, een algemeen onderzoek door onze vrouwelijke internist, een hartonderzoek door onze vrouwelijke cardioloog, een bloedonderzoek tot een urologisch onderzoek. Echter, als vrouwenkliniek rekenen we deze zorg niet altijd apart af met zorgverzekeraars. Zij komen veelal in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening voor de zorgverzekeraar. DBC staat voor: Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC bestaat dus uit alle activiteiten van onze vrouwenkliniek en medisch specialisten die het gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag. Diagnose en behandeling(en) leiden samen tot één prijs die wij als vrouwenkliniek in rekening brengen. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code. Bekijk voor meer informatie de website van de NZa.

Vergoede basiszorg

Onder vergoede basiszorg valt alle medische- en paramedische zorg die wordt vergoed vanuit het basispakket door jouw Nederlandse zorgverzekeraar. Welke zorg hier wel en niet onder valt, wordt bepaald door de overheid, doch het draait vooral om de medische noodzakelijkheid van de verstrekte zorg. Of (een deel van) de behandeling wel of niet valt onder de basiszorg, zal tijdig worden vermeld door jouw behandelaar bij SHE Health Clinics, zodat je niet voor onverwachte kosten en verrassingen komt te staan.

Verwijsbrief

Jouw doorverwijzende (huis)arts of specialist speelt een belangrijke rol in het behandelproces, want om de zorg die onder de basispakket valt vergoed te krijgen, heb je een verwijsbrief van jouw huisarts of specialist nodig. Neem deze verwijsbrief altijd mee bij jouw eerste afspraak bij SHE Health Clinics. Mocht deze verwijsbrief bij jouw eerste bezoek namelijk niet aanwezig zijn, dan kunnen we de behandeling niet als vergoede/verzekerde zorg verrichten. Ook al gaat het om een aandoening die valt onder het basispakket. De zorg kan dan alleen plaatsvinden als zogenaamde niet-vergoede zorg.

Aanvullend verzekerde zorg en overige zorg

Medisch niet noodzakelijke zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, doch kan wel onder een aanvullende verzekering vallen. De zorgfactuur betaal je daarom in dat geval direct aan ons, nadat de behandeling is afgerond. Vervolgens kun je de door jou betaalde factuur zelf declareren bij jouw zorgverzekeraar. Indien er onduidelijkheid bestaat, helpen wij je natuurlijk graag bij het correct declareren van jouw zorgfactuur. Raadpleeg voor de inhoud van jouw aanvullende verzekering de polisvoorwaarden. Deze voorwaarden verschillen namelijk per zorgverzekeraar. Voor vragen hieromtrent raden wij je aan om eerst contact op te nemen met jouw eigen zorgverzekeraar.

Buitenlandse zorgverzekering

Buitenlandse ziektekostenverzekeringen geven over het algemeen altijd dekking voor de kosten van onze poliklinische medisch specialist(en). Daarnaast zijn de kosten van de huisarts, paramedische hulp, bevalling en kraamzorg (bijna) altijd verzekerd. Wel kunnen deze onderdelen onderling verschillen in de hoogte van de maximaal te vergoeden kosten. Naast mogelijk beperkingen in de omvang van de vergoedingen moet je ook weten dat lang niet elke vergoeding zonder meer wordt gegeven. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet je meestal vooraf toestemming voor de behandeling van de verzekeringsmaatschappij gekregen hebben, of in het bezit zijn van een voorschrift van jouw huisarts/specialist in het buitenland. Het is daarom belangrijk om vooraf uit te zoeken wat jouw buitenlandse zorgverzekeraar wel en niet vergoed.

Annuleren of verzetten afspraak 

Indien je jouw afspraak af wilt zeggen of verzetten, dan verzoeken wij je dat tenminste 24 uur van tevoren te doen. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen via e-mail: info[@]she.health of via telefoonnummer 085-2019275. Jouw afspraak wordt dan kosteloos afgezegd en/of verplaatst naar een ander tijdstip, een andere klinieklocatie of andere datum.

No-show tarief

Als je niet op jouw afspraak verschijnt, zonder dit 24 uur van te voren aan ons door te geven, dan kunnen de kosten voor het gemiste consult aan je doorberekend worden.

Vragen?

Wij vinden het belangrijk je vooraf goed te informeren. Bij vragen over de vergoeding of bekostiging van jouw medische- en/of paramedische zorg, kun je rechtstreeks contact met ons opnemen via het contactformulier of via telefoonnummer 085-2019275.