Dé focuskliniek voor vrouwenzorg

Schrijf je in voor de wachtlijst
Opening: Q1 2024

Vleesbomen

Een vleesboom (myoma uteri) is een goedaardig gezwel dat zich in de baarmoederwand bevindt. De vleesboom kan zich direct in de baarmoederwand bevinden of de vleesboom bevindt zich in het spierweefsel. Wanneer het gezwel of de knobbel van de vleesboom zich in het spierweefsel bevindt wordt gesproken van uterus myomatosus.

De vrouwelijke gynaecologen van SHE Health Clinics zijn gespecialiseerd in vrouwenzorg en kunnen op basis van jouw klachten en symptomen middels een onderzoek vaststellen of je last hebt van vleesbomen en of een eventuele behandeling bij jou nodig is.

In Nederland hebben bijna 1,8 miljoen vrouwen myomen in de baarmoeder. Van deze groep hebben ongeveer 350.000 vrouwen daadwerkelijk klachten. Myomen openbaren zich vaak pas op latere leeftijd. Donkere vrouwen hebben er vaker last van. Erfelijkheid speelt een rol. Als je moeder myomen had, is de kans dat jij ze krijgt drie keer hoger dan gemiddeld. Vrouwen met overgewicht hebben een grotere kans op myomen. Bij extreem overgewicht (obesitas) is de kans zelfs drie keer groter dan gemiddeld.

Oorzaak vleesbomen (uterus myomatosus)

De groei van vleesbomen wordt geïnitieerd door het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Vleesbomen vormen zich zodoende vooral tijdens de periode waarin vrouwen vruchtbaar zijn. Hoewel vleesbomen vrijwel altijd goedaardig zijn, bestaat er een zeer kleine kans dat zich een kwaadaardige tumor vormt.

Vleesbomen zijn niet heel makkelijk te ontdekken doordat ze lang niet altijd klachten geven of voelbaar aanwezig zijn. Pas op het moment dat een vleesboom zich op een ongelukkige plek bevindt kan deze (pijnlijke) klachten geven. Naast pijnlijke klachten kan de menstruatie ook heviger worden.

Er bestaat een redelijke kans dat je als vrouw last krijgt van vleesbomen. Zo’n 20% van de vrouwen onder de 40 jaar krijgt last van vleesbomen, waarbij donkere vrouwen over het algemeen een grotere kans hebben het te krijgen.

Verschillende soorten vleesbomen

Vleesbomen kunnen in vier verschillende soorten voorkomen. De locatie waarop deze vleesboom voorkomt verschilt hierin. Hiermee verschillen ook de klachten die de desbetreffende vleesboom geeft.

De vier verschillende type vleesbomen zijn:

 1. Intraligementaire vleesboom. Locatie: ophangbandje van de baarmoeder.
 2. Subsereuze vleesboom. Locatie: buitenkant van de baarmoeder.
 3. Intramurale vleesboom. Locatie: in de wand van de baarmoeder.
 4. Submuceuze vleesboom. Locatie: onder het baarmoederslijmvlies.
Symptomen van vleesbomen

Veel vrouwen die vleesbomen hebben, zullen deze onopgemerkt met zich meedragen en zodoende zonder klachten blijven. Vrouwen die wel last hebben van de aanwezigheid van vleesbomen kunnen last hebben van onderstaande symptomen:

 • Drukkende pijn onderin de buik.
 • Druk op de blaas en meer aandrang om te plassen.
 • Pijn die uitstraalt naar de rug.
 • Pijn tijdens het vrijen.
 • Tijdens menstruatie heviger pijn.
 • Onregelmatig bloedverlies tijdens menstrueren.
 • Vaginale afscheiding (fluor vaginalis)
 • Problemen met zwanger worden.
Onderzoek bij vleesbomen

Indien je de aanwezigheid van een vleesboom vermoedt of lijdt aan klachten die overeen komen met het rijtje hierboven, is het aan te raden dat je na een huisartsbezoek (verwijsbrief) een afspraak maakt bij SHE Health Clinics. Wij kunnen dan de precieze oorzaak van jouw klachten vaststellen en bekijken of het daadwerkelijk om vleesbomen gaat.

Dit doen wij door middel van een gynaecologische echoscopie. Zo krijgen wij een goed beeld van het gebied rondom jouw baarmoeder en kunnen afwijkingen snel en pijnloos worden geconstateerd. Indien de echoscopie niet helemaal duidelijkheid geeft, kan één van onze vrouwelijke gynaecologeneen vaginaal toucher. Hierbij voelt zij met de vinger in de vagina om te controleren op onregelmatigheden.

Vaak zijn een echoscopie of een vaginaal toucher voldoende om vleesbomen vast te stellen. Blijven er echter klachten, kan het nodig zijn om een uitgebreider onderzoek en kijkoperatie uit te voeren middels een hysteroscopie. Hysteroscopie betekent ‘kijken in de baarmoederholte’. Het is een gebruikelijke manier om meer informatie over deze holte te krijgen of hierin een (kleine) ingreep uit te voeren. De hysteroscoop bestaat uit een lange dunne buis van 2-5 mm doorsnede met een camera, verlichting en een watersysteem. Soms heeft de hysteroscoop ook een apart kanaal waardoor een instrument kan worden ingebracht. Bijvoorbeeld voor het knippen van ene stukje weefsel voor nader pathologisch onderzoek. De baarmoederholte wordt met een zoutoplossing gevuld. Zo kan de holte beter onderzocht worden. Het water verlaat via de schede weer het lichaam. 

Behandeling

Wanneer uit het gynaecologische onderzoek blijkt dat jouw klachten worden veroorzaakt door een vleesboom, dan zijn er verschillende behandelmogelijkheden. Een veel voorkomende behandeling van vleesbomen zijn medicijnen in de vorm van een pil (bijv. microgynon of lunestrenol). Daarnaast kan een kijkoperatie gebruikt worden om het myoom te verwijderen of kunnen bloedvaten naar het myoom geëmboliseerd worden om het weefsel af te laten sterven.

Lang niet altijd is een behandeling nodig. Al is het aan te bevelen de groei geregeld (eens in de 3-6 maanden) door onze gynaecoloog te laten controleren. Als het myoom te groot wordt en in de weg zit of medische problemen veroorzaakt, dan kan er voor gekozen worden om het myoom te verwijderen.

Door nieuwe technieken zijn zware chirurgische ingrepen gelukkig niet meer nodig. Als het myoom ín de baarmoederwand zit, wordt vaak gekozen voor embolisatie: de bloedvaten naar het myoom worden dan gedicht. Zit het myoom aan de baarmoederwand (submuceuze myomen) dan kun je kiezen voor een poliklinische MyoSure behandeling. Na beide (dag)behandelingen kun je nog gewoon zwanger worden.

Aanvullende info
Korte wachttijden

Bij SHE Health Clinics hebben we korte wachttijden, dus kun je bij ons meestal snel geholpen worden door onze ervaren vrouwelijke zorgprofessionals en medici.

Vergoeding door verzekering

De gynaecologische onderzoeken bij SHE Health Clinics vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat gynaecologie door jouw zorgverzekeraar wordt vergoed als je een verwijzing van jouw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met je eigen risico.

SHE Health Clinics: alle medische- en paramedische vrouwenzorg op één locatie

Door onze ervaring in het leveren van efficiënte vrouwenzorg, hanteren wij beperkte diagnostiek in korte tijd en een gering aantal polikliniek bezoeken; oftewel een korte en efficiënte zorgcyclus waarbij de vrouwelijke patiënt centraal staat. Vanwege onze onafhankelijkheid en snel diagnostiek, kunnen onnodige opnames en verdere klinische behandelingen worden voorkomen.
Om nog meer reductie in zorgkosten te bereiken hanteren wij een combinatie van multidisciplinaire zorg en complementaire zorg. Dat resulteert in de beste zorg voor vrouwen met een kortere zorgcyclus, waardoor tijd en kosten worden bespaart voor de patiënt, doorverwijzende arts en de zorgverzekeraar.

Meer weten over ons brede zorgaanbod voor vrouwen of wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? SHE Health Clinics helpt je graag verder! Wij zijn een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) in Zeist voor onder andere: preventie, gynaecologie, seksuologie, urologie, dermatologie, cardiologie, chirurgie, neurologie, psychologie, radiologie, interne geneeskunde, pijnklachten, stress, burn-out, slaapproblemen, vermoeidheid, overgewicht en cosmetiek. Je kunt ons bereiken op 085-2019275 of gebruik maken van ons contactformulier.