Dé focuskliniek voor vrouwenzorg

Schrijf je in voor de wachtlijst
Opening: Q3 2024

Onze verzekerde zorg

Voor alle reguliere medisch specialistische zorg van SHE Health Clinics zal je, met uitzondering van je eigen risico (dat altijd geldt), niets zelf hoeven bij te betalen. De zorg bij SHE Health Clinics kost je dus niets meer dan in een ziekenhuis!

Voor de meeste paramedische en complementaire zorg bij SHE Health Clinics geldt dat dit – afhankelijk hoe je verzekerd bent – veelal slechts deels door je zorgverzekeraar zal worden vergoed. De rest zul je dus zelf moeten betalen.

Medische- en paramedische zorg
Medisch specialistische zorg

SHE Health Clinics biedt zowel verzekerde als ook onverzekerde medische zorg aan. Het is afhankelijk van hoe je verzekerd bent, of jouw zorgverzekeraar een consult of behandeling helemaal of gedeeltelijk vergoedt. Krijg je bij SHE Health Clinics verzekerde zorg die je zorgverzekering niet voor 100% vergoedt, bijvoorbeeld omdat je een Natura-verzekering hebt, dan zal de zorgverzekering een deel van de kosten van de behandeling bij jou in rekening brengen. Dat deel ontvang je vervolgens terug van SHE Health Clinics, waardoor je effectief dus niets bijbetaalt.

Onze reguliere medische zorg is vrijwel altijd verzekerde zorg, die onder je basisverzekering valt. SHE Health Clinics is dus een ongecontracteerde verzekerde zorg-aanbieder. Voor de zorg die je bij ons krijgt, declareert SHE Health Clinics een zorgproduct bij jouw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars verhinderen echter dat wij de zorg rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen declareren. Bijvoorbeeld omdat ze een ‘cessieverbod’ hanteren, of omdat ze geen betaalovereenkomsten sluiten met ongecontracteerde zorgaanbieders. In die gevallen krijg je van ons een factuur thuis gestuurd die je zelf moet indienen bij jouw zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen. Vergoedt jouw zorgverzekeraar niet het gehele bedrag, dan hanteren we een coulance-regeling, zodat je zelf niet hoeft bij betalen.

Verwijzing / verwijsbrief

Jouw huisarts is jouw eerste aanspreekpunt, indien je vragen of klachten hebt over jouw gezondheid. Als de huisarts van mening is dat je specialistische zorg nodig hebt, schrijft de arts een verwijsbrief. Ook een medisch specialist kan een verwijsbrief schrijven. De huisarts stuurt de verwijsbrief digitaal naar SHE Health Clinics of je neemt de verwijsbrief zelf mee.

Het is belangrijk dat de verwijzing / verwijsbrief voor of tijdens jouw eerste consult in het bezit is van SHE Health Clinics. Ook mag de verwijsbrief bij het inplannen van je eerste afspraak niet ouder zijn dan 1 jaar.

Paramedische en preventieve zorg

SHE Health Clinics biedt ook een breed aanbod aan paramedische en preventieve zorg. Hierbij gaat het o.a. om acupunctuur, psychotherapie, massage, mindfulness, yoga, meditatie, voeding, diëtiek, zwangerschapsgym, e.d. Afhankelijk van hoe je (bij)verzekerd bent, zal je zorgverzekeraar de kosten voor deze consulten deels vergoeden. 

Onverzekerde zorg

SHE Health Clinics biedt tevens een breed aanbod in aanvullende onverzekerde medische zorg voor particulieren en bedrijven.

Bijvoorbeeld een gynaecologische check-up zonder doorverwijzing, een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en diverse cosmetische ingrepen. Deze extra zorg wordt niet vergoed als dit niet onder je basisverzekering van je zorgverzekering valt. Dan is het onverzekerde zorg en moet je die zelf betalen. Bij het aanbieden van onverzekerde zorg is er altijd overleg met jouw arts en onze medewerksters kunnen je dan ook een indicatie van de kosten geven. Het zijn dan immers kosten die je zelf zult moeten betalen en die je niet terug kunt krijgen van je verzekering, of het zijn kosten die door een werkgever worden betaald. Is de onverzekerde zorg nogal complex, dan is het mogelijk om voor je behandeling van te voren een kostenraming te ontvangen, zodat je vooraf kunt beslissen of  je de behandeling wilt ondergaan of niet. 

Voor de meeste onverzekerde zorgkosten ontvang je van ons een gespecificeerde factuur of je kunt in onze kliniek direct met pin betalen. Contante betaling is bij ons niet mogelijk.

Kan ik zelf betalen voor medische zorg?

Ja, dat kan zeker! Bijvoorbeeld omdat je niet verzekerd bent in Nederland, maar in het buitenland. Je hebt dan waarschijnlijk geen zorgverzekering in Nederland. Of omdat je zorg afneemt die niet onder de zorgverzekering valt. Of bijvoorbeeld omdat je jouw zorgverzekering, of je eigen risico, niet wilt gebruiken voor onze medische zorg. In al dit soort gevallen geldt het passantentarief en kan je direct betalen voor de afgenomen medische zorg. Je kunt in onze kliniek met pin betalen. Contante betaling is bij ons niet mogelijk.

Overige voordelen

Voor de andere unieke voordelen die wij je kunnen bieden, zie het Waarom SHE Health Clinics overzicht.

Meer informatie of afspraak maken?

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan a.j.b. rechtstreeks contact met ons op via 085-2019275 of via ons contactformulier

SHE Health Clinics: alle medische- en paramedische vrouwenzorg op één locatie

Door onze ervaring in het leveren van efficiënte vrouwenzorg, hanteren wij beperkte diagnostiek in korte tijd en een gering aantal polikliniek bezoeken; oftewel een korte en efficiënte zorgcyclus waarbij de vrouwelijke patiënt centraal staat. Vanwege onze onafhankelijkheid en snel diagnostiek, kunnen onnodige opnames en verdere klinische behandelingen worden voorkomen.
Om nog meer reductie in zorgkosten te bereiken hanteren wij een combinatie van multidisciplinaire zorg en complementaire zorg. Dat resulteert in de beste zorg voor vrouwen met een kortere zorgcyclus, waardoor tijd en kosten worden bespaart voor de patiënt, doorverwijzende arts en de zorgverzekeraar.

Meer weten over ons brede zorgaanbod voor vrouwen of wil je weten wat wij als vrouwenkliniek voor je kunnen betekenen? SHE Health Clinics helpt je graag verder! Wij zijn een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) met verzekerde- en onverzekerde medische zorg voor onder andere: preventie, leefstijl, preventieve medische onderzoeken, gynaecologie, seksuologie, menopauze, overgangsklachten, bekkenbodem, borstonderzoek, urologie, dermatologie, cardiologie, chirurgie, neurologie, psychologie, radiologie, interne geneeskunde, pijnklachten, stress, burn-out, slaapproblemen, vermoeidheid, overgewicht, revalidatie en cosmetiek. Veruit de meeste onderzoeken en behandelingen vallen onder verzekerde zorg, welke vergoed wordt vanuit het basispakket. 

Je kunt ons bereiken op 085-2019275 of gebruik maken van ons contactformulier.