Dé focuskliniek voor vrouwenzorg

Schrijf je in voor de wachtlijst
Opening: Q1 2024

SHE Health Foundation

Naast SHE Health Clinics hebben we een eigen onafhankelijke hybride goede doelen stichting opgezet met beoogde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling): Stichting SHE Health Foundation (KvK 80017444).

Deze stichting heeft een eigen bestuur met onafhankelijke Raad van Toezicht en wordt gefinancierd middels giften, donaties in natura, sponsoring, subsidies en (winst gerelateerde) financiële bijdragen vanuit SHE Health Clinics.

Visie

Het bestaan van slechte en incomplete medische- en paramedische zorg voor vrouwen is onacceptabel. De SHE Health Foundation is ervan overtuigd dat met focus en nationale en internationale samenwerking er betere oplossingen kunnen komen voor vrouwen nu en in de toekomst. De stichting bestaat om de juiste gezondheidzorg voor vrouwen mogelijk en toegankelijk te maken en om vrouwenzorg op een veel hoger kwaliteitsniveau te krijgen.

Missie

De stichting heeft de volgende sociaal-maatschappelijke hoofddoelstellingen:

  1. De medische- en paramedische zorg van SHE Health Clinics toegankelijk en betaalbaar (lees: gratis) maken voor vrouwen die thans vanwege financiële beperkingen en/of andere beperkingen (bv. geloofsovertuiging, sociaal isolement, financieel isolement, onderdrukking) geen toegang hebben tot de voor hen benodigde medische- en of paramedische zorg.
  2. Organiseren en financieel ondersteunen van initiatieven gericht op het bespreekbaar maken van taboes, preventie en bewustwording m.b.t. genderspecifieke gezondheidsrisico’s bij vrouwen; omdat veel vrouwen (en ook medici) zich veelal niet bewust zijn van hun genderspecifieke gezondheidsrisico’s en de mogelijkheden voor diagnostiek en/of behandeling vaak niet kennen.
  3. Ontwikkeling en uitvoering van zorgprogramma’s voor o.a. post-kankerzorg, post-verkrachting, post-mishandeling en andere specifieke zorgbehoeftes voor vrouwen, waarin nu niet voldoende door de reguliere zorgverlening wordt voorzien (veelal omdat zorgverzekeraars het niet vergoeden of er thans geen budget/subsidie voor beschikbaar is).
  4. Het initiëren en/of sponsoren van R&D-trajecten, innovatieprojecten en/of onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken gericht op het structureel verbeteren van medische- en/of paramedische zorg voor vrouwen wereldwijd. We zijn reeds met diverse innovatietrajecten gestart en willen dat stap voor stap gaan uitbreiden.
  5. Het opzetten van vrouwenklinieken in landen waar er nu een groot tekort is aan goede medische zorg voor vrouwen. Veelal zijn dit ontwikkelingslanden in Oost-Europa, Afrika, Zuid-Amerika en ZO-Azië.
Meer informatie of afspraak maken?

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan a.j.b. rechtstreeks contact met ons op via 085-2019275 of via ons contactformulier

SHE Health Clinics: alle medische- en paramedische vrouwenzorg op één locatie

Door onze ervaring in het leveren van efficiënte vrouwenzorg, hanteren wij beperkte diagnostiek in korte tijd en een gering aantal polikliniek bezoeken; oftewel een korte en efficiënte zorgcyclus waarbij de vrouwelijke patiënt centraal staat. Vanwege onze onafhankelijkheid en snel diagnostiek, kunnen onnodige opnames en verdere klinische behandelingen worden voorkomen.
Om nog meer reductie in zorgkosten te bereiken hanteren wij een combinatie van multidisciplinaire zorg en complementaire zorg. Dat resulteert in de beste zorg voor vrouwen met een kortere zorgcyclus, waardoor tijd en kosten worden bespaart voor de patiënt, doorverwijzende arts en de zorgverzekeraar.

Meer weten over ons brede zorgaanbod voor vrouwen of wil je weten wat wij als vrouwenkliniek voor je kunnen betekenen? SHE Health Clinics helpt je graag verder! Wij zijn een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) met verzekerde- en onverzekerde medische zorg voor onder andere: preventie, leefstijl, preventieve medische onderzoeken, gynaecologie, seksuologie, menopauze, overgangsklachten, bekkenbodem, borstonderzoek, urologie, dermatologie, cardiologie, chirurgie, neurologie, psychologie, radiologie, interne geneeskunde, pijnklachten, stress, burn-out, slaapproblemen, vermoeidheid, overgewicht, revalidatie en cosmetiek. Veruit de meeste onderzoeken en behandelingen vallen onder verzekerde zorg, welke vergoed wordt vanuit het basispakket. 

Je kunt ons bereiken op 085-2019275 of gebruik maken van ons contactformulier.