Dé focuskliniek voor vrouwenzorg

Schrijf je in voor de wachtlijst
Opening: Q1 2024

Genderdysforie en transgenderzorg

Vrouwen met genderdysforie hebben veelal een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn. Het gender past helaas niet bij hoe ze zich voelen en hoe ze zich willen uiten. Sommige vrouwen hebben hier zoveel last van, dat het kan leiden tot bijvoorbeeld depressieve klachten of angst. Om deze vrouwen te kunnen helpen met de meest vrouwvriendelijke medische transgenderzorg, hebben wij binnen SHE Health Clinics een speciaal Transgenderteam opgezet, die diverse onderzoeken en behandelingen kunnen bieden.

Transgenderzorg

Vrouwen die het gevoel hebben dat hun lichaam niet past bij hun genderidentiteit, kunnen bij SHE Health Clinics terecht voor een lichamelijke behandeling. Dit kan een behandeling zijn met hormonen. En het kunnen (poliklinische)operaties zijn. Vóór een eventuele lichamelijke behandeling, doorloop je eerst begeleidingstraject waar een aantal gesprekken met vrouwelijke zorgprofessionals van ons genderteam een belangrijk onderdeel vormen. Deze gesprekken zijn nodig om samen met jou na te gaan of een lichamelijke behandeling mogelijk is. Vervolgens bekijken we samen met jou welke behandelingen voor het meest geschikt voor je zijn.

Voor heel veel mensen is een lichamelijke behandeling een significante verbetering voor hun leven. Echter, de lichamelijke behandeling is ingrijpend en heeft veel gevolgen voor jouw lichaam en jouw leven. Daarnaast is het resultaat van de behandeling voor een groot deel blijvend. Daarom is het zo belangrijk dat je van tevoren goed nadenkt over hoe je wilt leven met genderdysforie.

Behandelingen

Bij SHE Health Clinics bieden wij verschillende lichamelijke behandelingen voor genderdysforie. Welke behandeling iemand krijgt hangt af van persoonlijke omstandigheden op lichamelijk en geestelijk gebied en de wensen die iemand heeft.

Hormoonbehandeling

Hormonen onderdrukken voor een deel de oorspronkelijke geslachtskenmerken, terwijl andere kenmerken zich juist ontwikkelen. Je krijgt dan een op jou afgestemde behandeling met mannelijke of met vrouwelijke hormonen. Als je bent gestart met deze behandeling, kunnen er lichamelijke veranderingen ontstaan die niet terug te draaien zijn. In dit eerste jaar bespreken we ook mogelijke wensen voor geslachtsaanpassende operaties.

Operatieve behandelingen

Een eventuele operatieve ingreep is een volgende fase in de behandeling. Afhankelijk van hoe het gaat, heb je ongeveer een jaar na de start van de hormoonbehandeling gesprekken met ons genderteam over een mogelijke operatie.

Je hebt ook weer een gesprek met de psychiater of psycholoog die jou begeleid. Dit hangt wel af van het soort operatie. De extra gesprekken doen we alleen bij een geslachtsaanpassende operatie. Dit is namelijk een ingrijpende beslissing, die niet meer terug te draaien is. Hierbij kun je denken aan:

Begeleiding geestelijke gezondheidzorg (GGZ)

Voor de psychologische begeleiding van onze patiënten werken wij nauw samen met diverse GGZ zorgverleners die zijn gespecialiseerd in transgenderzorg.

Extra info over genderdysforie

Aanvullende informatie kun je verkrijgen via onder andere:

Doorverwijzing

Voor een afspraak met ons Genderteam heb je een verwijzing nodig van jouw huisarts, een GGZ-instelling of een medisch specialist. De behandeling en begeleiding bij SHE Health Clinics is alleen voor personen van 17 jaar en ouder die een medische behandeling willen voor genderdysforie.

Ben je jonger dan 17 jaar? Kinderen en jongeren tot 17 jaar kunnen voor puberteitsremming en behandeling terecht in het VUmc in Amsterdam.

Korte wachttijden bij SHE Health Clinics

Bij SHE Health Clinics hebben we korte wachttijden, dus kun je bij ons meestal snel geholpen worden door onze ervaren vrouwelijke zorgprofessionals.

Vergoeding door verzekering

De meeste genderdysforie onderzoeken en behandelingen bij SHE Health Clinics vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat genderdysforie meestal door jouw zorgverzekeraar wordt vergoed als je een verwijzing van jouw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met je eigen risico.

SHE Health Clinics: alle medische- en paramedische vrouwenzorg op één locatie

Door onze ervaring in het leveren van efficiënte vrouwenzorg, hanteren wij beperkte diagnostiek in korte tijd en een gering aantal polikliniek bezoeken; oftewel een korte en efficiënte zorgcyclus waarbij de vrouwelijke patiënt centraal staat. Vanwege onze onafhankelijkheid en snel diagnostiek, kunnen onnodige opnames en verdere klinische behandelingen worden voorkomen.
Om nog meer reductie in zorgkosten te bereiken hanteren wij een combinatie van multidisciplinaire zorg en complementaire zorg. Dat resulteert in de beste zorg voor vrouwen met een kortere zorgcyclus, waardoor tijd en kosten worden bespaard voor de patiënt, doorverwijzende arts en de zorgverzekeraar.

Meer weten over ons brede zorgaanbod voor vrouwen of wil je weten wat wij als vrouwenkliniek voor je kunnen betekenen? SHE Health Clinics helpt je graag verder! Wij zijn een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) met verzekerde- en onverzekerde medische zorg voor onder andere: preventie, leefstijl, preventieve medische onderzoeken, gynaecologie, seksuologie, menopauze, overgangsklachten, bekkenbodemklachten, borstonderzoek, urologie, dermatologie, cardiologie, chirurgie, neurologie, psychologie, radiologie, interne geneeskunde, pijnklachten, stress, burn-out, slaapproblemen, vermoeidheid, overgewicht, revalidatie en cosmetiek. Veruit de meeste onderzoeken en behandelingen vallen onder verzekerde zorg, welke vergoed wordt vanuit het basispakket. 

Je kunt ons bereiken op 085-2019275 of gebruik maken van ons contactformulier.